1 – ALIMENTACIÓ
Tant les càmeras com el joystik poden ser alimentats amb el transformador o només amb el Switch POE que ve a la maleta.


2 – ASSIGNACIÓ IP
Si les cameras s’encenen sense conectar el RJ45 o no troben IP per DHCP en 20 ssegons es posaran automaticament a:

Si les cameras s’encenen conectades a una xarxa amb servidor DHCP adquiriran una IP automatica.

En tot cas, tant si tene IP  assignades per DHCP com si no, les IP es poden trobar via STUDIO MONITOR de NDI TOOLS o bé amb la aplicació BONJOUR BROWSER.

3 – ASSIGNACIÓ IP del JOYSTIK
Es pot consultar i canviar manualment la IP del joystick des del SETUP (password -> 0000), i navegant amb el knob de P/T SPEED.

4 – JOYSTIK PTZ
Per a configurar el control desde el Joystick aquest té que estar en la mateixa xarxa que les càmeras i en un rang IP compatible.

  1. premer SEARCH
  2. amb el knob de P/T SPEED anar a VISCA-IP o NDI i premer el knob
  3. premer sobre YES
  4. un cop la cerca s’hagi realitzat apareixen el número de càmeras trobades, amb el knob de ZOOM SPEED es poden veure les seves IP
  5. premer EXIT i NO&EXIT i EXIT
  6. premer 1 i CAM
  7. fer 2 voltes UP -> LEFT -> DOWN -> RIGHT per a activar el Joystik

5 – CONFIGURAR MEMORIES en el JOYSTIK

  1. per a seleccionar una càmera cal seleccionar el número i premer CAM
  2. per a grabar un preset cal posicionar la càmera, premer el número de preset que es vols grabar i premer 2 segons PRESET
  3. per a cridar un preset, premer el número de preset i CALL

6 – AUTOTRAKING
L’activació de l’Autotracking es fa amb l’aplicació CAM CONTROL per a Windows.

7 – RESOLUCIÓ d’INCIDENCIES

Les càmeres s’entreguen revisades, però per si un cas hi hagués alguna incidencia de configuració a continuació hi ha els casos més comuns i la seva resolució: